Tietosuojaseloste 29.7.2021

Rekisterinpitäjä:

Welli 3214840-5
Amanda Rantala
Pyöräkatu 11 B 77
70600 Kuopio
amanda@welli.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi ottaa minuun yhteyttä, jos et anna henkilötietojasi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
– yrityksemme, siis minä Amanda- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

– tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus saada tietää itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.